เกี่ยวกับเรา

Relax thai massage.​
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในธุรกิจการให้บริการ ด้วยบุคคลากรที่มีแนวคิดรักการให้บริการ (Service Mind) ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในการให้บริการในธุรกิจนวดแผนไทย แผนโบราณ และนวดผ่อนคลาย เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของคนต่างชาติ และยังเป็นที่นิยมของคนในประเทศเองด้วย

ด้วยสถานะการณ์โควิท ที่ปรากฏในปัจจุบันทำให้เราทราบว่าการเดินทางมายังสถานที่ให้บริการดูจะเป็นตัวเลือกที่ยากลำบากสำหรับผู้ใช้บริการ แต่การให้บริการแบบจัดส่งถึงบ้านกลับกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มี Application ใด ที่ตอบโจทย์ในการจัดการ และจองคิว หมอนวด (ผู้ให้บริการ) เนื่องด้วยความซับซ้อนของธุรกิจ ข้อกฏหมาย การเข้าถีงผู้ให้ และผู้รับบริการ การร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจนวด กับผู้พัฒนาระบบ Application จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้การพัฒนา Application เพื่อการจองคิว และจัดส่งผู้ให้บริการไปตามบ้านยังไม่ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน

-- Relax thai massage.​